Terminologicentrum TNC är avvecklat

Officiell text om avvecklingen

Terminologicentrum får Språkförsvarets språkpris 2019! Läs mer.

Domännamnet tnc.se kommer att finnas kvar tills vidare, hanterat av den nybildade svenska föreningen för terminologi och fackspråk: Terminologifrämjandet. Ansvaret för det offentliga terminologiarbetet har flyttats över till Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. Det är också Språkrådet som kommer att driva Rikstermbanken vidare.