Välkommen till Terminologi­centrum TNC!

TNC avvecklas under 2018

Regeringen har fattat beslut om att från och med 1 januari 2017 ge ansvaret – och därmed också finansieringen – för offentlig terminologi till Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF). För oss på Terminologicentrum (TNC) betyder regeringens beslut att vi mister statsbidraget, vilket gör det svårt för oss att driva verksamheten vidare och fortsätta som nationellt kompetenscentrum inom språkvård och terminologi.

Mot bakgrund av detta ser våra ägare att det saknas förutsättningar för att långsiktigt bedriva verksamheten. Därför beslutade TNC:s bolagsstämma 22 februari 2018 att företaget ska avvecklas genom frivillig likvidation. Företaget kommer dock att bibehålla verksamheten till och med 31 december 2018.

TNC har ett bra och givande samarbete med ISOF liksom med övriga ägare som t.ex. SIS, Swedish Standards Institute och Svenska Akademien, vilket är mycket positivt för den fortsatta utvecklingen av det terminologiska arbetet i Sverige.

TNC har funnits under många år och har med sin värdefulla kompetens bidragit till svensk språk- och terminologiutveckling. Vi ser fram emot ISOF:s fortsatta utvecklingsarbete inom offentlig terminologi i Sverige och önskar dem stort lycka till med detta viktiga arbete.

Rikstermbanken

Rikstermbanken – Sveriges nationella termbank

I Rikstermbanken samlar TNC terminologi från ett stort antal ämnes­områden. Riksterm­banken är fri och gratis och öppen för alla.

Besök Rikstermbanken »

Tjänster

Ta hjälp av en terminolog!

TNC erbjuder lösningar som får ditt arbete med terminologi och fackspråk att löpa smidigare. Vi hjälper alla, oavsett ämnes­område. Välkommen att kontakta oss!

TNCs konsultverksamhet »

© Terminologicentrum TNC Telefon: 08-446 66 00 E-post: tnc@tnc.se