Interpellation om TNCs framtid

Riksdagsledamoten Bengt Eliasson (FP) lämnade under fredagen in en interpellation om TNCs framtid (2014/15:420). I den frågar han näringsminister Mikael Damberg om regeringen är beredda att ompröva sitt tidigare förslag till budgetneddragning och om inte, hur nationellt terminologiarbete ska kunna bedrivas efter 2015. Svar på interpellationen ska lämnas senast den 10 april 2015.

Läs hela interpellationen här.