Besked från näringsminister Mikael Damberg

Om framtiden för TNC

Vid interpellationsdebatten i riksdagen den 10 april 2015 lämnade Mikael Damberg följande besked:

  • TNC får behålla statsanslaget för 2016.
  • Regeringen ”avser säkerställa en långsiktig lösning för hur svenskt fackspråk och nationellt terminologiarbete ska bedrivas”. Regeringen kommer därför att se över hur terminologi och fackspråk ska hanteras i Sverige. Översynen ska göras i samråd med TNC.

Interpellationen till ministern från riksdagsledamot Bengt Eliasson och interpellationsdebatten finns här.

Reaktioner från andra på detta finns här.