Utredningen om TNC klar

Nu är utredare Ingrid Strömberg klar med sitt uppdrag att göra en översyn över TNC och det svenska offentliga terminologiarbetets organisation och struktur. Hon har arbetat med detta mellan 15 oktober 2015 och 15 januari 2016 och presenterar sin analys i en rapport från Näringsdepartementet.

Den som har synpunkter på rapporten kan skicka dem senast den 22 februari 2016 till

per.stagnell@regeringskansliet.se
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se