Rikstermbanken fyller sju år!

Rikstermbanken fyller sju år, men har varit skolmogen i många år. Vi firar födelsedagen med att berätta om när och varför det är bra att använda Rikstermbanken i undervisning och hur man gör det på bästa sätt. 

Terminologicentrum TNC kan genom Rikstermbanken och tack vare ett stort antal leverantörer – på ett enkelt sätt presentera stora mängder termer och definitioner, på svenska och andra språk. Med Rikstermbanken blir det smidigt för alla yrkesgrupper som behöver få hjälp med termer och definitioner. Särskilt lärare och studenter vid olika lärosäten kan ha nytta av Rikstermbanken. En termbank kan också vara ett hjälpmedel i lärosätenas arbete med att uppfylla språklagens paragraf om terminologi.

På födelsedagen berättar företrädare för KTHs språkkommitté om sitt arbete. Vi på TNC tar upp på vilka sätt en nationell termbank kan vara särskilt användbar för lärare och studenter vid lärosätena. Vi berättar också om vilka termer som folk söker mest på och om våra planer för Rikstermbankens utveckling. Och Lotten Bergman, den skrattande språkpolisen, talar om Rikstermbanken som resurs!

Välkommen att fira Rikstermbanken med oss!


Tid: Fredagen den 18 mars 2016, kl. 14.3017.00

Plats: KTH, Salongen (KTH-bibliotekshuset), Stockholm 

Anmälan: tnc@tnc.se eller 08-446 66 00 senast den 17 mars

Kostnad: Ingen


*Vill du själv berätta om hur du använder Rikstermbanken? Skriv till oss på rikstermbanken@tnc.se.

Inbjudan (pdf)