Sommarens budgetprocess och TNC

I senaste numret av TNC-aktuellt intervjuas Sofie Waldén, terminolog vid Atlas Copco, om terminologiarbetet vid företaget. Trots att företaget funnits sedan 1873 har där först på senare år börjat bedrivas strukturerat och systematiskt terminologiarbete, det mesta är alltså ogjort. Sofie säger: ”Jag brukar likna det vid att tömma och städa ett stort stökigt vindsförråd som har fyllts på under årens lopp. Det är så mycket jobb att det är svårt att få en överblick. Man får helt enkelt ta en låda i taget och arbeta sig fram.”

Det är väldigt glädjande att Atlas Copco satsar resurser på terminologiarbete, något som andra företag, och myndigheter, också borde göra. Däremot har Sverige på ett överordnat nationellt plan, investerat i terminologiarbete bland annat genom att under 75 år ge ett statligt bidrag till TNC. Det har inte alla länder gjort; nationella terminologicentraler som TNC finns det inte så många. TNC har i sin roll som nationellt centrum kunnat informera och inspirera, t.ex. Atlas Copco, om nyttan med en investering i terminologiarbete och företaget har därefter kunnat köpa terminologisk spetskompetens från TNC på konsultbasis.

Hösten 2014 såg det ett tag ut som om det statliga bidraget till TNC skulle dras in. Men regeringen backade i beslutet och tillsatte en utredning. Den påverkan på TNCs framtid som utredningsresultatet och de (till största delen kritiska) remissyttranden som kom på utredningen kommer att ha, vet TNC inte så mycket om i dagsläget. Vad händer från 2017 och framåt? Budgetprocessen pågår under sommaren och det är först i september som klarare besked kan väntas.

Som gediget insatt i den betydelse ett väl utfört terminologiarbete har för en verksamhet – statlig eller privat – kan jag bara uttrycka en stark förhoppning om att saklighet och kunskap får råda när regeringen fattar sitt beslut om det statliga bidraget för terminologiarbete och terminologisk kompetens för Sverige. Inga papperstigrar, inget tyckande men gärna beaktande av vad TNC kan, gör och har gjort – och kan göra bättre och mer av. Som Mikael Damberg sa i riksdagens interpellationsdebatt den 10 april 2015: ”Det är viktigt att vi lyssnar på TNCs egna åsikter, idéer och  kunskap. De har ju en unik kompetens och vet vad som fungerar bra i dag och likaså vad som fungerar mindre bra.” Alltså, prata med TNC!

Anna-Lena Bucher
Terminolog vid TNC 1973–2000
Vd för TNC 2000–februari 2014
Styrelseordförande för TNC maj 2015–maj 2016

1 juli 2016