Inlägg av Evelina Bång

Regeringen föreslår ändrat ansvar för offentligt terminologiarbete

I regeringens budgetproposition som presenterades den 20 september föreslås att Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF) ska få ökat ansvar för terminologiarbetet som en del av det övergripande ansvaret för svensk språkvård och samordning och genomförande av språkpolitiken. Samtidigt flyttas TNCs nuvarande statsanslag på 4,3 miljoner kronor till ISOF. I budgetpropositionen föreslås också […]