Konsultverksamhet

TNC hjälper dig när du behöver reda ut begrepp, vare sig du vill få klarhet i vad enstaka ord och uttryck står för eller behöver ta fram en hel ordlista. Vi deltar också i uppdrag som rör klarspråk, översättning, standardisering och informationsmodellering.

Som konsulter kan vi leda terminologiprojekt eller ingå i en arbetsgrupp som terminologiskt sakkunniga. Terminologen arbetar alltid tillsammans med dig och fackexperterna i organisationen: vi bidrar med metoden och ni bidrar med fackkunskaperna. Tillsammans arbetar vi med fackspråket och skapar förutsättningar för en tydlig kommunikation.

Ordlistor och begreppsutredningar

Ordlistor och begrepps­­­­utredningar

Behöver din organisation få ordning bland begrepp och termer? Vi hjälper er att på ett systematiskt sätt samla, analysera, beskriva och presentera ert fackområdes begrepp och termer i en ordlista eller termbank.

Läs om arbetet med ordlistor och begreppsutredningar »

Exempel på ett uppdrag »

Flerspråkigt terminologiarbete

Flerspråkigt terminologiarbete

När man arbetar med flera språk är det viktigt att tänka terminologiskt, till exempel vid översättning, undertextning, tolkning, flerspråkig textproduktion och flerspråkiga ordlistor. TNC hjälper dig att hitta rätt på andra språk.

Läs om flerspråkigt terminologiarbete »

Exempel på ett uppdrag »

Termostat-modellen

Termostat-modellen

Termostat är TNCs modell för organisationer som vill få igång ett fungerande terminologiarbete. Modellen är särskilt framtagen för myndigheter men fungerar utmärkt även på företag.

Läs om Termostat »

Informationsmodellering

Informations­­­­modellering

Terminologiarbete handlar precis som informationsmodellering om att strukturera kunskap. TNCs terminologer kan hjälpa till att strukturera information logiskt, definiera oklara begrepp och hitta rätt termer.

Läs om terminologi och informationsmodellering »

Exempel på ett uppdrag »

Klarspråk och fackspråk

Klarspråksarbete

TNCs terminologer kan hjälpa till med din organisations klarspråksarbete genom att kartlägga er terminologi, skapa ordlistor, utbilda skribenter i terminologilära med mera.

Läs om hur arbete med terminologi och klarspråk samverkar »

Stöd att bygga upp en termbank

Stöd att bygga upp en termbank

En termbank är en databas för lagring och spridning av terminologisk information: termer, definitioner, termmotsvarigheter på andra språk etc. TNC hjälper er att bygga upp er termbank.

Läs om arbetet med termbanker »

Standardisering

Standardiserings­­­arbete

TNC kan medverka i standardiseringsprojekt bland annat genom att delta i standardiserings­arbetet, analysera terminologiavsnittet i en standard eller genom att undervisa.

Läs om TNCs arbete med standardisering »

Konsultverksamhet

Stöd att bygga upp terminologi­­samordning

Vill din organisation samordna er terminologi? Vi ger dig råd, metodstöd och vidareutbildning i terminologiskt angreppssätt.

Läs om terminologisamordning »

Textgranskning

Textgranskning

TNC erbjuder textgranskning med terminologisk inriktning av dokument såsom standarder, ordlistor, begreppsmodeller och översatta texter.

Läs om textgranskning med terminologisk inriktning »