Stöd att bygga upp terminologisamordning

Behöver din organisation får ordning på hur ni arbetar med ert fackspråk? Vi kan ge er råd, metodstöd och utbildning i hur ni bäst bör göra för att bygga upp terminologisamordning hos er.

Inom en organisation bör det finnas en person som har terminologisamordning som sin uppgift, med tid och resurser avsatta för det arbetet.

En terminologisamordnares uppgifter

Som terminologisamordnare arbetar du med att samordna och sprida organisationens terminologi inom och utom organisationen. Det gör du genom att leda ett systematiskt terminologiarbete. Du kan ta hjälp av TNC för att komma igång med och underhålla arbetet. Här kan du läsa mer om vad en terminologisamordnare bör arbeta med.

Nätverka

Som terminologisamordnare utser du en referensgrupp med intressenter och experter inom organisationens fackområde, både inom och utanför organisationen. Du deltar i nätverksaktiviteter som rör språk och terminologi och du medverkar i arbetet med att skapa svenska termer för till exempel EU-specifika begrepp.

Arbeta systematiskt

Som terminologisamordnare arbetar du systematiskt med organisationens fackområde, till exempel genom att utreda terminologin delområde för delområde. Terminologiarbetet bör på lämpligt sätt integreras i organisationens arbete med klarspråk, översättningar och annat språkligt arbete.

Informera

Som terminologisamordnare sprider du information internt om att terminologisamordning finns hos er och vad det innebär. De termfrågor som utreds av dig och dina kolleger, kanske med hjälp av TNC, dokumenteras så att de blir allmänt tillgängliga för alla inom organisationen.