Stöd att bygga upp en termbank

TNC har lång erfarenhet av att arbeta med termbanker av olika slag. Vi kan hjälpa dig och din organisation om ni vill bygga upp en termbank.

En termbank är en databas för lagring och spridning av terminologisk information: termer, definitioner, termmotsvarigheter på andra språk etc. Den terminologiska informationen struktureras bäst i termposter. Då underlättas själva arbetet med termbanken. Dessutom förenklar det för användarna av termbanken.

TNC har utvecklat termbanker sedan slutet av 1960-talet och kan ge kvalificerade råd om hur de bör struktureras för olika typer av användare. Vi har också god överblick över vilka termpostformat och programvaror för terminologihantering som är bäst att använda.

Vi kan hjälpa dig om du och din organisation har planer på att göra till exempel en elektronisk ordbok på nätet. Vi kan göra allt ifrån att bygga upp själva termbanken till att ge kvalificerade råd till den som vill göra det på egen hand.