Textgranskning

TNC erbjuder textgranskning med terminologisk inriktning av dokument, till exempel översatta texter, ordlistor, begreppsmodeller och standarder.

När TNC granskar texter kontrollerar vi bland annat

  • att samma term genomgående används med samma betydelse, alltså för samma begrepp
  • att terminologin stämmer med den som är vedertagen inom fackområdet
  • att de definitioner som förekommer är stringenta
  • att språket i texten följer gängse klarspråksprinciper
  • att texten följer moderna skrivregler.