Kunder och samarbeten

Våra kunder och samarbetspartner tillhör både privat och offentlig sektor. Många har vi arbetat med under lång tid och i olika former. Vi samarbetar också med ett flertal nätverk och grupper både nationellt och internationellt.

TNCs arbetsfält är stort och vi arbetar med organisationer oberoende av ämnesområde. Ofta deltar vi i olika typer av uppdrag inom en och samma organisation. Ett företag eller en myndighet som ena veckan beställer granskning av en ordlista kan vi nästa vecka anordna ett terminologiseminarium med.

Vår samordnande roll som nationellt centrum för terminologi och fackspråk gör att vi kan ha en överblick över såväl det faktiska bruket av fackspråk som den senaste utvecklingen och satsningarna. Denna överblick kommer till nytta för våra kunder och samarbetspartner och gynnar även samhället i stort – tydlig terminologi leder till transparens och effektivitet.

Kunder och projekt

Kunder och projekt

TNC arbetar som terminologikonsulter oberoende av ämnesområde inom både offentlig och privat sektor.

Läs om några av våra uppdrag »

Nätverk och grupper

Nätverk och grupper

TNC samarbetar i nätverk och grupper, både nationellt och internationellt. Dessutom samverkar vi med språkvårdare och sakkunniga för att utveckla fackspråket inom olika områden.

Läs om våra samarbeten »