Kunder och projekt

TNC arbetar som terminologikonsulter inom offentlig och privat sektor.
Här kan du läsa om några av de uppdrag vi har för olika kunder.