Nätverk och grupper

TNC arbetar både nationellt och internationellt i nätverk och grupper. Dessutom samverkar vi med språkvårdare, språkexperter och sakkunniga för att utveckla fackterminologin inom olika områden.

Termgrupperna

TNCs terminologer leder eller deltar som sakkunniga i de fyra termgrupper som är aktiva i Sverige.

Information om termgrupperna »

Samarbeten nationellt

TNC samverkar med andra språkvårdsorganisationer och med sakkunniga från andra organisationer för att utveckla fackspråket inom olika områden.

TNCs nationella samarbeten »

Samarbeten med standardiseringen

TNC arbetar inom den nationella kommittén för terminologistandardisering SIS/TK 115 och den internationella tekniska standardiseringskommittén ISO/TC 37.

TNCs samarbeten med standardiseringen »

Samarbeten internationellt

TNC är med i de nordiska terminologiorganens samarbetsforum Nordterm och i Europeiska terminologiföreningen EAFT.

TNCs internationella samarbeten »