Termgrupperna

I termgrupper arbetar man med att följa utvecklingen av terminologin inom ett specifikt fackområde. Termgrupper skapas i synnerhet inom fackområden där terminologin utvecklas snabbt och inflödet av terminologi från andra språk är stort.

Arbetsmodellen bygger på att en mindre grupp fackexperter, terminologer, språkvårdare, översättare och journalister regelbundet träffas för att diskutera aktuella termfrågor och komma överens om svenska termrekommendationer. Rekommendationerna skickas sedan på remiss till en större grupp av intressenter som får säga sitt. Sedan presenteras de färdiga rekommendationerna på webben.

TNCs terminologer leder eller deltar som sakkunniga i de termgrupper som är aktiva i Sverige.

Datatermgruppen

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Åsa Holmér från TNC är gruppens terminologiska expert.

Datatermgruppens webbplats »

Biotermgruppen

Svenska biotermgruppen samlar kompetens inom molekylärbiologi, kemi och medicin och har som syfte att samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära.

Henrik Nilsson är gruppens sekreterare.

Biotermgruppens webbplats »

Optiktermgruppen

Svenska optiktermgruppen bistår dem som arbetar med optik i Sverige med råd om gott språkbruk och lämplig terminologi.

Åsa Holmér från TNC är gruppens terminologiska expert.

Optiktermgruppens webbplats »

Byggtermbanken

Abonnenttjänsten Byggtermbanken är en termbank med byggrelaterade termer och definitioner på flera språk.