Är du student?

TNC tar emot praktikanter och examensarbetare. Vi hjälper också den som vill skriva en uppsats som har med fackspråk och terminologi att göra.

Alla studenter med ett intresse för fackspråk och terminologi är intressanta för oss. Kanske är du blivande översättare eller språkvetare? Eller på väg mot en examen inom något annat fackområde? Om du vill få inblick i terminologiarbete och förstå vad det har för påverkan på ett fackområde så kan du komma i fråga för oss.

Praktik

Som praktikant på TNC får du

  • inblick i terminologens arbete
  • lära dig om terminologiarbete och terminologilära
  • följa arbetet på en arbetsplats där man arbetar med språk och vetande.

Uppgifterna som praktikant varierar mycket – dels beroende på vad vi har för uppdrag för tillfället, dels beroende på vad du som praktikant har för bakgrund. Vanligtvis har vi något eller några terminologiprojekt på gång som du får delta i, ibland kanske någon kort översättningsuppgift. Ofta får våra praktikanter arbeta med Rikstermbanken. Du får också skriva något till TNC-aktuellt, skriva en praktikantdagbok och hålla en presentation för oss på TNC om valfritt ämne.

En viktig del av praktiken är också att delta i TNCs arbete som en anställd, det vill säga att vara med på möten, seminarier och kurser som vi ordnar under praktikperioden.

Hur söker jag praktik?

Skicka personligt brev och meritförteckning till TNC. Skriv vilket lärosäte du studerar vid, vilken utbildning du går och varför du vill praktisera på TNC. Tala också om hur lång din praktik ska vara och när du vill göra den. Vi kommer sedan att kontakta dig.

Uppsats om terminologi

Terminologi är ett möjligt uppsatsämne inom ramen för många akademiska utbildningar och kurser. Vi kan hjälpa dig med idéer till ämnen och material.

Hur anmäler jag mitt intresse?

Tala först med din handledare på din utbildning. Om hen tycker att något av våra ämnen kan vara relevanta, kontakta oss på TNC. Skriv vilket lärosäte du studerar vid, vilken utbildning du går och vilket ämne du vill skriva om. Vi kommer sedan att kontakta dig.