Medarbetare

På TNC finns förstås terminologer, och en terminolog kan terminologi. De flesta av oss har fått sin grundskolning i terminologilära, metod och praktik från just TNC, eftersom det är TNC som har funktionen som kunskapscentrum för terminologi i Sverige.

Men TNCs terminologer har också andra kunskaper, till exempel inom matematik, datavetenskap, hälso- och sjukvård, översättningsteori, kommunikationsvetenskap och språkvetenskap. Det är bra för vår verksamhet med en sådan kunskapsmässig bredd, eftersom våra uppdrag kan röra vilka fackområden som helst. Därmed inte sagt att en terminolog måste ha ämneskompetens inom varje fackområde som hen arbetar inom – terminologen är expert på den terminologiska metoden och samarbetar med fackexperter som har huvudansvar för ämneskompetensen.

Besöks- och postadress
Terminologicentrum TNC
Västra vägen 7 B, terrassen
169 61 Solna

Telefon
08-446 66 00

E-post
tnc@tnc.se

Anneli Rafiq

Anneli Rafiq

Vd
08-446 66 18
073-773 90 87
anneli.rafiq@tnc.se
Läs mer om Anneli »

Annika Asp

Annika Asp

Terminolog
08-446 66 04
annika.asp@tnc.se
Läs mer om Annika »

Katja Hallberg

Katja Hallberg

Terminolog
08-446 66 11
katja.hallberg@tnc.se
Läs mer om Katja »

Åsa Holmér

Åsa Holmér

Terminolog
08-446 66 20
asa.holmer@tnc.se
Läs mer om Åsa »

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Terminolog
08-446 66 10
henrik.nilsson@tnc.se
Läs mer om Henrik »

Peter Svanberg

Peter Svanberg

Terminolog
08-446 66 15
peter.svanberg@tnc.se
Läs mer om Peter »

Stefano Testi porträtt

Stefano Testi

Terminolog
08-446 66 22
stefano.testi@tnc.se
Läs mer om Stefano »

Karin Webjörn

Karin Webjörn

Terminolog
08-446 66 06
karin.webjorn@tnc.se
Läs mer om Karin »