Anneli Alersjö (tidigare Rafiq)

Anneli Rafiq

Ledare och chef med erfarenhet från standardisering och miljöbranschen. Anneli har lång erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling och hon kommer närmast från SIS, Swedish Standards Institute, där hon arbetat som chef för standardiseringsavdelningen. Terminologi ligger Anneli varmt om hjärtat då hon under sju år arbetat med standardisering där termer och definitioner är grunden för att genom konsensus skriva standarder.

Vad gör Anneli på TNC?

Som vd har Anneli det formella ansvaret över samarbetet med styrelsen, arbetsplatsens arbetsmiljö och personalrelaterade frågor. Utöver det leder hon dessutom rent generellt arbetet på TNC. Därtill har Anneli det övergripande ansvaret för verksamhetens utveckling och arbetet med att rekrytera nya uppdragsgivare åt TNC.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Att bidra till ökad samhällsnytta och skapa värde för företag och organisationer genom vår unika spetskompetens inom terminologi.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

Utveckling – det är en personlig drivkraft för mig att ständigt utvärdera och förbättra.”


Telefon: 08-446 66 18 | Mobiltelefon: 073-773 90 87 | E-post: anneli.rafiq@tnc.se