Annika Asp

Annika Asp

Lingvist och tidigare sjuksköterska. Annika har alltid varit fascinerad av språk i allmänhet och terminologi i synnerhet. Men det krävdes en avstickare via en sjuksköterskeutbildning innan Annika till slut insåg att det är språk som är hennes främsta drivkraft. Efter sin utbildning i lingvistik fick Annika nys om TNC och efter ett kortare vikariat arbetar Annika sedan 2003 som terminolog på TNC.

Vad gör Annika på TNC?

Annika försöker skapa konsensus bland begreppen i mötet mellan språk och teknik. Tack vare sina relevanta ämneskunskaper arbetar Annika primärt med hälso- och sjukvårdens terminologi. I det arbetet samarbetar Annika ofta med informatiker och modellerare.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Det är att förmedla betydelsen av och medvetenhet om enhetlighet och tydlighet i svenskt fackspråk. Dessutom att tydliggöra skillnaderna mellan allmänspråkets och fackspråkets respektive funktioner i samhället.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

Ex juvantibus-diagnos! Diagnosmetod genom vilken man ställer diagnos på en sjukdom utgående från effekten av insatt behandling.”


Telefon: 08-446 66 04 | E-post: annika.asp@tnc.se