Åsa Holmér

Åsa Holmér

Språkkonsult från språkkonsultlinjen på Stockholms universitet. Åsa blev som nykläckt språkkonsult erbjuden en ettårig projektanställning 1982 av TNC och på den vägen är det. Det systematiska tänkandet som är kännetecknande för terminologiarbetet visade sig passa henne särskilt bra.

Vad gör Åsa på TNC?

Tack vare Åsas mångåriga erfarenhet kan hon delta i de flesta projekt som TNC är involverad i. Hon har arbetat med allt från att vara redaktör för TNCs skrivregler till att leda olika ordlisteprojekt och undervisa på grundutbildningen i terminologilära vid Stockholms universitet. Bland annat ansvarar Åsa för det terminologiska arbetet av Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok. Övergripande fackspråkliga frågor som tangerar allmänspråket är hon särskilt intresserad av. Åsa representerar dessutom TNC i Språkvårdsgruppen och Läkaresällskapets språkkommitté.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Att likt spindeln i nätet fungera som ett kompetenscentrum för fackspråk i Sverige.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

Friggebod – ett strålande exempel på människans språkliga kreativitet!”


Telefon: 08-446 66 20 | E-post: asa.holmer@tnc.se