Elisabeth Lindström Asperheim

Elisabeth Lindström Asperheim

Elisabeth är TNCs ekonom. Hon sökte ett vikariat som receptionist på TNC 1986 för att hon ville testa på kontorslivet. Med åren blev hon ansvarig för ekonomin och administrationen, och tack vare den stimulerande och lärorika miljön har hon fortsatt att jobba på TNC.

Vad gör Elisabeth på TNC?

Elisabeth sköter framför allt TNCs ekonomi, men det är inte bara ekonomin hon får att rulla på TNC. Hon tar dessutom fram underlag inför styrelsemöten, svarar i telefon och finns till hands när kollegerna på TNC har frågor om TNC. Det är tack vare Elisabeth och hennes mångåriga kännedom om TNC som den mesta administrationen runt det dagliga arbetet löper smidigt.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Dels är det den samordning av kompetens och överblick som TNC möjliggör, dels att TNC genom statlig finansiering kan tillhandahålla en samhällsservice som många behöver men ingen riktigt kan tänka sig att betala för.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

”Nästan alla molntermer, till exempel slöjmoln och fjädermoln. Det är i synnerhet om somrarna som jag tycker det är kul med olika typer av moln, för de berättar vad jag kan vänta mig för väderutveckling – nästan som om jag tillåts vara en väderexpert för en stund.”


Telefon: 08-446 66 16 | E-post: elisabeth.lindstrom@tnc.se