Evelina Bång

Evelina Bång

Språkkonsult med erfarenhet från översättningsbranschen. Evelina har innan hon började på språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet läst både projektledning och filosofi. Under sin utbildning auskulterade hon på TNC och fattade då tycke för verksamheten vilket ledde till att hon senare sökte sig till TNC och blev anställd hösten 2015.

Vad gör Evelina på TNC?

Evelina har främst arbetat med terminologiprojekt för kunder i offentlig sektor. Uppdragen har handlat om att kartlägga eller definiera centrala begrepp inom olika områden, till exempel rehabilitering. Hon arbetar även med TNCs webbtexter. Evelina är särskilt intresserad av hur behovet av nya termer uppstår när kunskapsområden förändras och utvidgas.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”De tjänster som TNC erbjuder – TNC kan utifrån den unika kompetens som finns i företaget erbjuda tjänster som få andra kan.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

”Retronymer, för att de så tydligt visar på utveckling – till exempel campusutbildning.”


Telefon: 08-446 66 03 | E-post: evelina.bang@tnc.se