Helena Bani-Shoraka

Helena Bani-Shoraka

Helena är vd på Bani Interlingua och har en doktorsexamen i iranska språk med inriktning mot flerspråkighet och sociolingvistik. Helena kom i kontakt med TNC med anledning av projektet Flerterm. Dessutom gick hon några av kurserna på TNC och arbetar sedan september 2015 som konsult åt TNC.

Vad gör Helena på TNC

Med ena foten i akademin och den andra ute i samhället tillför Helena relevant kunskap inom flerspråkighet och projektledning. Helena har framför allt huvudansvaret för Flertermsprojektet hos TNC. Därtill driver hon ett antal mindre projekt för TNCs räkning.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Det är att utgöra en plattform för den terminologiska metoden vilken är kärnan i hela verksamheten. Eftersom metoden är välbeprövad och forskningsbaserad möjliggör den att man jobbar med terminologi på ett systematiskt sätt.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

”Flerspråkighet!”


Telefon: 073-785 19 64 | E-post: helena.bani-shoraka@tnc.se