Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Examinerad informatör och lärare med en magister i franska. När Henrik läste en översättningskurs på Stockholms universitet kom han i kontakt med TNC och ett EU-projekt som TNC för tillfället var involverad i. Henrik började arbeta med projektet 1997 och har sedan dess fortsatt att bedriva terminologiarbete på TNC.

Vad gör Henrik på TNC?

Henrik arbetar med Sveriges nationella termbank Rikstermbanken men också med olika terminologiprojekt och myndighetssatsningen Term-O-Stat. Utöver det undervisar och föreläser han i terminologilära och terminologiarbete samt ansvarar för Biotermgruppen. Henrik är även ordförande i Europeiska terminologiföreningen (EAFT), men framför allt är han TNCs eminenta tvåbenta bibliotekskatalog.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”För mig fyller TNC ett hål i samhället som ingen annan aktör klarar av att fylla. Det är den totala överblicken i terminologivärlden: alltifrån den senaste forskningen i terminologi, vilka terminologiprojekt som bedrivs, hur terminologiläran utvecklar sig till vilka ordlistor och vilken terminologisk litteratur som är aktuell.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

Würm! Det är en geologisk term för en istidsera. Det är framför allt det att bokstavskombinationen är ovanlig, att få ihop W och Ü, samt att det ligger nära ”vurm”, som är en annan favorit för mig.”


Telefon: 08-446 66 10 | E-post: henrik.nilsson@tnc.se