Karin Webjörn

Karin Webjörn

Språkkonsult från språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet och utbildad jazzmusiker. Karin levde sin dröm som teatermusiker tills hon insåg att drömmen inte var hennes – hon skolade om sig till språkkonsult. Under sin språkkonsultutbildning gjorde Karin sin auskultation på TNC och skrev senare även sin uppsats om den uppmärksammade termen brukare. Det föll TNC i smaken och sedan 2015 arbetar Karin på TNC.

Vad gör Karin på TNC?

Karin är projektledare för ett nordiskt samarbetsprojekt: Termbase til støtte for nordisk mobilitet. Termbasen riktar sig till medborgare i Norden som till exempel i samband med flytt till ett annat nordiskt land kommer i kontakt med facktermer inom olika samhällsområden som de behöver få definierade på sitt eget språk. Därtill arbetar Karin med språkvårdsrelaterade uppdrag internt såväl som externt.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Att vårt arbete kommer samhället till nytta. Vi har förmågan att strukturera kunskap och återge kunskapen i ord och begreppsdiagram, oavsett fackområde. Detta underlättar det dagliga arbetet och kommunikationen i arbetet för oerhört många människor, inte minst i myndighetsvärlden, och i slutändan kommer det den enskilda medborgaren till nytta.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

Osmos, fast det är ju egentligen själva begreppet jag är fascinerad av.”


Telefon: 08-446 66 06 | E-post: karin.webjorn@tnc.se