Katja Hallberg

Katja Hallberg

Översättare med översättar- och terminologiutbildning från England. Katja fick jobb på TNC 1994 efter att hon tidigare samarbetat med TNC under sin utbildning, och praktiserat där en period kort därefter. Hennes kunskaper om EU-översättning lämpade sig väl med tanke på de EU-projekt som TNC då arbetade med.

Vad gör Katja på TNC?

Katja har lång erfarenhet av flerspråkigt terminologiarbete och översättning. Därför är det ofta det perspektivet som Katja bidrar med i TNCs olika projekt. Till exempel har hon sedan 2008 arbetat med Universitets- och högskolerådets ordbok på nätet med särskilt fokus på att ta fram engelska motsvarigheter till de svenska termerna. Och arbetet med TNCs termtjänst har varit en återkommande arbetsuppgift som Katja ansvarat för.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Det är att kunna överblicka vilka projekt som pågår inom terminologivärlden och därigenom samordna terminologiarbetet i Sverige på ett effektivt sätt. Dessutom tycker jag att Rikstermbanken är väldigt bra som samlar och sprider annars svårtillgänglig terminologisk information.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

Snöblink. Fenomen som uppstår när nedre delen av en avlägsen molnbank upplyses starkt av reflekterat solljus från ett underliggande snöfält.”


Telefon: 08-446 66 11 | E-post: katja.hallberg@tnc.se