Peter Svanberg

Peter Svanberg

Matematiker och datatekniker från Stockholms universitet. Peter arbetade tidigare som systemspecialist med systemdrift och informationsansvar på KTH och blev där delaktig i Svenska datatermgruppen från starten 1996. Tio år senare tog Peter klivet över från KTH till TNC och arbetar sedan dess som terminolog och it-ansvarig på TNC.

Vad gör Peter på TNC?

Peter har ansvar för it-relaterade frågor och deltar i projekt där det krävs datatekniska kunskaper. Till exempel underhåller och utvecklar Peter tekniken bakom Rikstermbanken. Dessutom är Peter ordförande i Svenska datatermgruppen.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Tydlig och effektiv terminologi behövs på så många områden i samhället för att minska missförstånden inom de olika fackspråken. Att upprätthålla den relevanta kompetensen för detta jobb är den viktigaste funktionen som TNC fyller.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

”Har egentligen ingen, men flaska använder jag när jag ska kolla om Rikstermbanken funkar. Och så betyder den något oväntat inom gjuteriteknik!”


Telefon: 08-446 66 15 | E-post: peter.svanberg@tnc.se