Stefano Testi

Stefano Testi

Lingvist och tidigare verksam som terminolog på Socialstyrelsen. Det var en lång resa som tog Stefano till TNC. Från naturvetenskaplig linje via jobb som mätare för Nacka kommun, till studier i kinesiska och arbete som terminolog på Socialstyrelsen innan han till slut hamnade på TNC 2013. Men faktum är att han redan 1998 hade en projektanställning på TNC och som en nattfjäril mot ljuset kom han alltså tillbaka 15 år senare.

Vad gör Stefano på TNC?

Tack vare sin mångåriga erfarenhet från Socialstyrelsen arbetar Stefano mycket med terminologiuppdrag inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Han är därtill ansvarig för TNCs interna termdatabas och arbetar som terminolog i Svenska optiktermgruppen.

Vilken är den viktigaste funktionen TNC uppfyller enligt dig?

”Det är TNCs funktion som kunskapscentrum för svenskt fackspråk.”

Till sist, vilken är din favoritterm?

Firnjökel! Ja, ni hörde rätt. Firn är gammal övervintrad snö och jökel är egentligen en avrådd term som betyder glaciär.”


Telefon: 08-446 66 22 | E-post: stefano.testi@tnc.se