TNCs referensbibliotek

En god tillgång till referenslitteratur är en av grundpelarna i TNCs arbete, speciellt i arbetet med att besvara termfrågor. Vi har därför samlat på oss ett gediget referensbibliotek genom åren.

Vårt referensbibliotek omfattar i dag nära 10 000 volymer inom de flesta ämnesområden, med viss koncentration på språkvetenskap och allmänna encyklopedier. Större delen av volymerna är på svenska men biblioteket omfattar också ordlistor på andra språk, främst från övriga Norden.

Men det är inte bara ordlistor som är viktiga för vår arbete. Vi försöker också se till att ha representativa handböcker och standardverk på viktiga fackområden, gärna sådana böcker som ger en systematisk översikt över området i fråga. Värt att nämna är den samling av handböcker i terminologiarbete som vi antagligen är ensamma i Sverige om att ha.

Ytterligare en specialsamling är arkivet med svensk standard (SS) och internationell standard (EN, ISO), som innehåller rikligt med terminologisk information.

Till biblioteket hör också ett 50-tal löpande tidskrifter vilket underlättar TNCs nyhetsbevakning.

Har du en ordlista att dela med dig av?

Biblioteket innehåller också en mängd icke-tryckta fackordlistor som vi stöter på eller får som gåva (stencilerade, webbpublicerade etc.). Vår målsättning är att skaffa alla fackordlistor där svenska språket ingår och i synnerhet de där definitioner finns med.

Har du en ordlista du kan rekommendera eller kanske till och med ett exemplar att skänka till vårt bibliotek tar vi gladeligen emot den. Vi är särskilt intresserade av ordlistor som utarbetats internt på företag eller myndigheter och därför är svåra att få tag på.