Styrelse

Thomas Idermark

Ordförande och styrelsemedlem sedan 2016
Vd för SIS, Swedish Standards Institute

Cecilia Beskow

Styrelsemedlem sedan 2016
Chef för avdelningen forskning och utvärdering vid Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Elisabeth Darius

Styrelsemedlem sedan 2016
HR-chef vid SIS, Swedish Standards Institute

Anneli Alersjö (tidigare Rafiq)

Styrelsemedlem sedan 2015
Tillförordnad vd för Terminologicentrum TNC

Nina Sjödin

Styrelsemedlem sedan 2016
Meritmind

Ägare

Metamatrix

SIS, Swedish Standards Institute

Svenska Akademien

Terminologicentralen TSK, Finland