TNC- och terminologinyheter

Yttranden om den statliga utredningen – från TNC och andra

Anna-Lena Bucher (ordförande i TNCs styrelse) och Karin Dellby (vd för TNC) har nu lämnat TNCs yttrande över den statliga utredningen om offentlig terminologiverksamhet. Ladda ner yttrandet från TNC.


Här har vi samlat yttranden från andra:

Danterm Research, Hanne Erdman Thomsen

Danterm Research, Bodil Nistrup Madsen

IKEM, Märit Hammarström

Institutet för språk och folkminnen, Ingrid Johansson Lind

Socialstyrelsen, Kristina Bränd Persson

Språkförsvaret

Stockholms universitet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Ingrid Almqvist

Svenska Akademien, Tomas Riad

Svenska biotermgruppen, Ann Magnusson

Sveriges Facköversättarförening

Sveriges Ingenjörer, Anders Tihkan

Teknikföretagen, Stina Wallström

Terminologicentralen TSK, Katri Seppelä

Vasa universitet, Nina Pilke

Barbro Ehrenberg-Sundin

Irene Elmerot

Christer Furberg

Agneta Hallin

Rikard Lövström

Helena Palm

Peter A. Sjögren

Utredningen om TNC klar

Nu är utredare Ingrid Strömberg klar med sitt uppdrag att göra en översyn över TNC och det svenska offentliga terminologiarbetets organisation och struktur. Hon har arbetat med detta mellan 15 oktober 2015 och 15 januari 2016 och presenterar sin analys i en rapport från Näringsdepartementet.

Den som har synpunkter på rapporten kan skicka dem senast den 22 februari 2016 till

per.stagnell@regeringskansliet.se
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Hello