Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken är fritt och gratis tillgänglig och vänder sig till alla med ett intresse för fackspråk: journalister, översättare, handläggare vid myndigheter och vetgiriga medborgare.

Rikstermbanken innehåller termer från ett stort antal ämnesområden som ekonomi, hälso- och sjukvård, juridik och teknik men även från andra snäva områden som osttillverkning, järnframställning, musiketnologi och arkivkunskap. Termerna är till största delen på svenska, men det finns också termer på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska och på några av Sveriges minoritetsspråk. Rikstermbanken har byggts upp och förvaltas av TNC.

Sök i Rikstermbanken »