amerikansk valnöt

Fråga: Hur översätts black American walnut till svenska?

Svar: I vår databas har American black walnut den svenska motsvarigheten svart valnöt, vilken enligt Skogsencyklopedin står för själva arten. Som benämning på virket rekommenderar vi amerikansk valnöt.

Frågedatum: 2005-01-05