årsmöte

Fråga: Jag vore tacksam för era synpunkter på när man ska välja ordet klubbstämma i stället för årsmöte. Klubbmöte betraktar jag som vilket möte som helst i en klubb, medan klubbstämma bara kan betyda årsmöte. Vad ska vi välja för de möten vi har i vår klubb?

Svar: Om ni vill vara tydliga så använder ni årsmöte för det årliga mötet och klubbmöte för övriga möten (så har ni samma efterled, –möte, i båda fallen). Årsmöte kan ha synonymen föreningsstämma eller bara stämma (enligt Nationalencyklopedin).

Frågedatum: 2015-02-16