återförsäljare

Fråga: Våra kunder tycker att grossist låter föråldrat och vill kalla sig återförsäljare. Är det samma sak?

Svar: Nej, återförsäljare innefattar t.ex. grossist, detaljist, handelsagent och står för ’person eller företag som är ett mellanled i distributionen och säljer något vidare’.

Frågedatum: 1990-12-13