audionom

Fråga: Det som på engelska heter audiologist, vad heter det på svenska?

Svar: Det heter audionom numera även på svenska. Det är en yrkestitel för det som förr kallades hörselvårdsassistent. Det är personer som bland annat administrerar och utför hörseltest.

Frågedatum: 2000-02-10