auktorisation

Fråga: Är auktorisation och certifiering samma sak? Håller certifiering på att ersätta ordet auktorisation?

Svar: Skillnaden mellan auktorisation och certifiering är att den förra bara kan utfärdas av en myndighet. En certifiering kan däremot i stort sett vem som helst utfärda. Det är nog orsaken till att man får väldigt många fler träffar på certifiering om man söker på Google och inte att termen auktorisation skulle hålla på att ersättas av certifiering. Auktorisation ger för övrigt 164 000 träffar på Google, vilket inte är så dåligt det heller.

Frågedatum: 2006-05-11