auto carrier

Fråga: Jag söker den svenska benämningen på en ”golvgående” motsvarighet till en travers. En travers ”går” i taket. Vad heter alltså motsvarigheten som går på golvet? Denna transportanordning används vid tillverkning av lastbilar.

Svar: På Volvo Lastvagnar kallar man denna anordning för auto carrier även på svenska men det svenska uttrycket spårbundna vagnar används också. Dessa spårbundna vagnar, som går på slingor i golvet, används för att transportera delar i ett förråd eller ”på golvet” i en hall fram till den plats där bilen monteras. Systemet har funnits i 10–15 år.

Frågedatum: 1998-07-22