avskogning

Fråga: Är avskogning en term och vad står den i så fall för?

Svar: Ja, avskogning kan nog sägas vara en skogsterm och har i Nationalencyklopedin följande definition: ’nedhuggning och avbränning av naturlig skog i sådan utsträckning och takt att återväxt inte sker’.I den kanadensiska databasen Termium framgår det att det engelska substantivet är deforestation (med tree removal och forest clearing som eventuella synonymer). Sammanfattningsvis är avskogning inte detsamma som avverkning, men människan har liksom vid avverkning alltid ett finger (eller en såg!) med i spelet.

Frågedatum: 2002-12-02