avtal

Fråga: Har ni definitioner på avtal och ramavtal?

Svar: Ja, avtal definieras: ’muntlig eller skriftlig rättshandling som ömsesidigt reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parter’ och ramavtal är ’avtal som ingås mellan en beställare och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som ska ske under en viss period’.

Frågedatum: 2006-04-07