bearbetningssymbol eller väntesymbol

Fråga: Har den snurrande ringen i Windows Vista något namn?

Svar: Den snurrande ringen (timglaset i äldre Windowsversioner) kan kallas bearbetningssymbol eller väntesymbol, beroende på perspektivet – datorns eller människans.

Frågedatum:  2010-03-23