beräkningstoxikologi

Fråga: Känner ni till en svensk term för computational toxicology? Det innebär att man med hjälp av matematiska modeller och datormodeller försöker förutsäga kemiska ämnens toxicitet och verkningssätt.

Svar: Vi har inte funnit belägg för någon svensk term men vi föreslår beräkningstoxikologi. Det överensstämmer med Biotermgruppens tidigare rekommendation beräkningsbiologi för computational biology.

Frågedatum: 2007-04-26