besättningsmedeltal

Fråga: Vad betyder DHIA rolling herd average?

Svar: DHIA är en amerikansk organisation vars fullständiga namn utläses: ”National dairy herd improvement association”. Organisationen Svensk Mjölk beräknar något som kallas rullande besättningsmedeltal på samma sätt som DHIA beräknar rolling herd average; det är ett mått på hur mycket mjölk man har kunnat mjölka under en tidsperiod.

Frågedatum: 2006-04-18