beskogning

Fråga: Vad är definitionen av beskogning?

Svar: Beskogning kan definieras som ’sådd eller plantering i fält’. Synonymer till beskogning är skogsodling, kultur, skogskultur. Skogsodling får ofta beteckna även det skogsbestånd som uppkommer genom sådd eller plantering, åtminstone i de tidiga faserna.

Frågedatum: 1999-08-18