bibliometri

Fråga: Finns termen bibliometri på svenska?

Svar: Ja, det definieras som ’kvantitativa studier av litteraturens sammansättning och förändring’.

Frågedatum: 1995-12-11