biomime

Fråga: Vi undrar om det engelska biomime ska heta biomimik eller biomimetik på svenska? På engelska används även biomimetics, bionics och biomimicry för samma begrepp.

Svar: Vi förespråkar gärna termen mimikryteknik. Det blir lite tautologiskt att säga biomimikry eftersom man genom mimikry härmar det liv (bio-) och dess funktioner som förekommer i naturen. Om ni arbetar med att utveckla teknik för att efterlikna fenomen och funktioner i naturen är naturhärmande teknik en lämplig term.

Frågedatum: 2009-06-26