bleka sticklingar

Fråga: Min fråga gäller det engelska uttrycket white filament inom växtmikroförökning. Vad säger man på svenska?

Svar: Utifrån de kontexter som du har skickat har vi kommit fram till att white filament är ett annat uttryck för etiolated shoots. Det motsvaras på svenska av bleka sticklingar.

Frågedatum: 2012-01-02