bygganmälan

Fråga: Finns det någon vedertagen översättning av termen bygganmälan till engelska?

Svar: Det bör vara building notification, men man kan möjligen även acceptera building note.

Frågedatum: 2006-01-17