byggledare

Fråga: Hur lyder definitionen på byggledare?

Svar: Den lyder ’byggherrens förtroendeman som leder byggprojektet från idé till färdig byggnad’. Byggledaren bör ansvara för byggadministrationen vars viktigaste moment är tidplanering, kalkylering, upphandling, uppföljning och kontroll. Byggledaren är som regel byggfackman.

Frågedatum: 1995-12-08