CATIA

Fråga: Vad betyder CATIA? Det verkar vara en initialförkortning som används i cad-sammanhang.

Svar: CATIA är en initialförkortning för Computer-Aided Three-dimensional Interactive Applications, vilket kan översättas med datorstödda tredimensionella interaktiva tillämpningar.

Frågedatum: 1995-04-03